Цивільно-правова відповідальність — це самостійний вид юридичної відповідальності. Виникає на підставі ч.3 ст.14 ЦК України - виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.

В Українському законодавстві відсутнє визначення поняття цивільно-правова відповідальність. На нашу думку, найбільш вдалим є наступне визначення цивільно-правової відповідальності – застосування до правопорушника у випадку здійснення ним протиправних дій або бездіяльності передбачених договором чи законом заходів державного примусу у вигляді додаткових цивільно-правових обов’язків майнового характеру (санкцій).(с.271 Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. ( кер. авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін…; За заг ред… В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцькогою – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – 480 с.)

З вказаного робимо висновок, що цей вид відповідальності існує лише у випадку обрання таких організаційних форм ведення бухгалтерського обліку як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи або на договірних засадах централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою.

Цивільно-правову відповідальність не слід ототожнювати із матеріальною, хоча їх спільною ознакою є майновий характер. Однак, ці види юридичної відповідальності є взаємовиключними та суттєво відрізняються за сферою виникнення і обсягом. Для кращого їх розмежування, пропонуємо таку таблицю:

Таблиця

Вид відповідальностіСфера відносин у яких можливе притягнення до відповідальностіРозмір відповідальності
Матеріальна відповідальністьВиключно трудові відносини між працівником (бухгалтером) та роботодавцем.Відповідальність несуть тільки за пряму дійсну шкоду, в межах і порядку, передбачених законодавством. Як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст.130 КЗпП України).
Цивільно-правова відповідальністьДоговірні відносини (невиконання умов договору) так і позадоговірні (завдання шкоди).Збитки, як правило, відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено інше. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (ст.22 ЦК України).

Залежно від підстав виникнення цивільно-правова відповідальність розподіляється на два види: договірна та недоговірна. Договірна відповідальність настає у разі порушення договору однією із сторін. Форми і розмір такої відповідальності визначаються як законом, так і укладеним договором. Позадоговірна відповідальність має місце у разі заподіяння шкоди, якщо між заподіювачем шкоди і потерпілою стороною не існувало договірних правовідносин або якщо заподіяння шкоди однією із сторін договору іншій не пов’язане з його виконанням. (с.273 Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. ( кер. авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін…; За заг ред… В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцькогою – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – 480 с.).

Вважаємо, що позадоговірна цивільно-правова відповідальність під час ведення бухгалтерського обліку виникнути не може, оскільки такі форми його організації як користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець чи на договірних централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою виключають існування позадоговірних відносин.

Загальні правила застосування цивільно-правової відповідальність передбачені ЦК України та ГК України за порушення однією із сторін двохстороннього зобов’язання – договору. Так, у договорі може бути передбачених розмір відшкодування збитків (санкція), завданих таким порушення. Як додаткова відповідальність за порушення зобов’язання.

Залежно від розміру цивільно-правова відповідальність може бути повною, обмеженою та кратною (збільшеною).

Безпосередньо із здійсненням бухгалтерського обліку як певного виду діяльності законодавство не обумовлює обмеження або збільшення розміру цивільно-правової відповідальності.

Таким чином, бухгалтер і більшості випадків несе повну відповідальність – повинен відшкодувати шкоду, завдану правопорушенням. Звертаємо увагу, що при настанні повної цивільно-правової відповідальності відшкодуванню підлягають не лише прямі дійсні збитки, а й неодержані доходи (упущена вигода). Крім цього, повна відповідальність проявляється і у компенсації моральної шкоди (ст.23 ЦК України) та сплаті неустойки (ст.624 ЦК України).

Зв’яжіться зі мною

Заповніть форму, щоб замовити зворотній дзвінок, або опишіть суть своєї проблеми

*натискаючи «Відправити», Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності